Första maj

Ökat intresse för första maj-tåg i Jämtlands län

1:20 min

I dag rullar första maj tågen ut. I Västerbotten har första maj-firandet ställts in på flera platser men i Jämtlands län har både Socialdemokraterna och Västerpartiet märkt ett ökat intresse de senaste åren.

Första maj-firandet har minskat i popularitet på flera håll i landet de senaste åren. Men så ser det inte ut i Jämtlands län. Här tycker både Socialdemokraterana och Västerpartiet att intresset ökat de senaste åren.

– Jag tror att det beror på att människor tycker att politik är viktigt. Det är viktigt att påverka och det är viktigt att uttrycka åsikter, säger Anna-Caren Sätherberg som är distriktsordförande för Socialdemokraterna i länet.

Socialdemokraterna kommer att ha manifestationer i alla länets kommuner under fredagen. Vänsterpartiet kommer att manifestera i Strömsund, Östersund, Krokom och Svenstavik.