Personalbrist hotar flera hälsocentraler

1:25 min

Flera hälsocentraler i Norrbotten är hotade då landstinget har svårigheter med att bemanna sina de fullt ut. Därför ska politikerna nu ta ställning till om hur många och vilka hälsocentraler som ska stängas.

Landstinget kommer inte att spara så mycket pengar på att dra ned på antalet hälsocentraler, om det alls blir några besparingar. Det handlar mer om att personal, som idag finns på vårdcentralerna, ska föras ihop på färre hälsocentraler. På så sätt ökas personaltätheten på de kvarvarande platserna.

Tjänstemännen har utrett var och hur stängningar och samgående kan göras, men hur deras förslag ser ut är ännu inte offentligt. Klart är att de kommuner, som bara har en hälsocentral, inte berörs av koncentrationen.

Förändringarna kommer i de kommuner som har flera hälsocentraler: Luleå, Boden, Piteå, Kalix, Kiruna.

Hälsocentraler som kan komma att stängas/slås ihop:

  • Luleå: Mjölkudden, Hertsön, Porsön/Björkskatan, Råneå
  • Boden: Björknäs/Erikslund
  • Kalix: Grytnäs
  • Piteå: Norrfjärden, Furunäset
  • Kiruna: Granitens/Malmens

Som tidigare somrar blir det sommarstängt på en rad av landstingets hälsocentraler. Om sommarens stängningar är en fingervisning om hur det blir, det återstår att se.

Beslut fattas i landstingsstyrelsen 27 maj.