Södra Sverige

Ta det försiktigt med små barn i solen

1:43 min

Två av tre föräldrar upplevde att de blev bättre på att skydda sina barn från solen när informationen om riskerna kom redan på BVC. Det visar resultatet av ett pilotprojekt i Västra Götaland.

Malignt melanom hör till de cancerdiagnoser som ökar mest och störst är ökningen i södra Sverige. Och nu sprids projektet till ytterligare fyra landsting.

– Det är extremt viktigt att jobba förebyggande för att minska trycket på cancervården om kanske 50 år. Ökningen är extra allvarlig eftersom malignt melanom går att förebygga och därför måste vi jobba med det här, säger Shirin Bartholdsson projektledare på Cancercentrum Väst.

Lilla Pauline, bara en dryg vecka gammal protesterar lite när mamma får information på första BVC-besöket om vikten av att ta det försiktigt med solen i sommar.

Projektet handlar om att alla föräldrar på ett strukturerat och lättillgängligt sätt ska få samma information om sunda solvanor. Malignt melanom är den cancerform som ökar mest och störst är ökningen i södra Sverige, visar siffror från Cancerfonden. Och det är vår solvanor för 40 år sedan som är orsaken.

Det förebyggande arbetet nödvändigt för att stoppa ökningen menar Cancercentrum Väst, som står bakom projektet tillsammans med Västra Götalandsregionen och som nu sprids till ytterligare fyra landsting i södra Sverige.

Utvärderingen visar att även om föräldrarna tyckte att de hade god kunskap så svarade två av tre att de upplevde att de blev bättre på att skydda sina barn från solen.

Och Paulines mamma Helena Adamik är nöjd.

– Informationen är bra. Jag tänker framförallt på min äldre dotter som är född mitt i sommaren och är man inte insatt i frågan så är det bra att bli påmind. säger Helena Adamik på besök på BVC i Göteborg.