Köpcentret Domino utrymt

Köpcentret Domino i Norrköping utrymdes vid 12-tiden i dag på grund av larm om en freonläcka.
Det var vid arbete med att byta ut en kylanläggnig som gas läkte ut när ett rör kapades av. När polis och räddningtjänst kom till platsen hade man redan fått stopp på läkaget och avspärrningarna på köpcentret hävdes.