Skåne

Militärer övar i Skåne

Under nästa vecka kommer det att synas många militärer i Skåne. De ingår i en större militärövning där 1 500 soldater är med. 

De ska träna samarbete för olika funktioner och stridstekniker i större sammanhang och över större ytor.

Övningen kommer att märkas i trafiken och luften runt övningsområdena Revingehed med Björka, Ravlunda, Rinkaby, Norra Åsum och Kabusa.

Övningen är en del av en längre övningsserie i Försvarsmaktens långsiktiga arbete att bygga upp det nationella försvaret.