Konferens om självmord i Örebro till hösten

I höst hålls en nationell konferens på Conventum i Örebro om hur man förebygger självmord. Det är den vanligaste dödsorsaken hos medelålders män och den näst vanligaste bland unga kvinnor.

Socialdemokraten och regionrådet Jenny Steen säger att ämnet är högaktuellt eftersom regionen, alltså före detta landstinget, just tagit fram en handlingsplan för att förebygga självmord och minska den psykiska ohälsan hos länsinvånarna.