Bort med alkoholskadorna i länet

Nu har landstinget anställt två projektledare som ska arbeta med att förebygga alkoholskador i länet.
Båda är socionomer och ska samarbeta med kommuner, landstinget och primärvården, för att sprida kunskap om hur alkoholskador kan förebyggas för allmänheten. Sörmlands landsting har tidigare tillsammans med Kommunförbundet och Länsstyrelsen fått närmare 450 000 kronor från regeringen för att arbeta med frågan.