Lodjursinventering

Svårt att inventera lodjur

Inventeringen av lodjursstammen har brister som leder till osäkerhet om antalet föryngringar. Därför vill flera Länsstyrelser använda viltkameror i högre utsträckning.

Det skriver tidskriften Svensk Jakt.

Vid Naturvårdsverket anser man att de inventeringsmetoder som redan finns är bra, eftersom de vid internationella jämförelser håller världsklass.