Ta kål på ogräset!

Odlingstips 16 maj 2005

Visst ogräs måste förstås handrensas, men mycket av detta arbete kan du slippa genom att hindra ogräset att slå rot eller komma upp.

Här är några av Maj-Lis Petterssons råd för en mindre arbetskrävande trädgård:

* Gräv upp rotogräs när marken är fuktig, då är det lätt att få med hela rotsystemet. Ettåriga ogräs hackas lämpligast av när jordytan är torr.

* Låt inte jorden ligga öppen. I köksväxtlandet kan man täcka jorden med svart marktäckningsduk  på platser där man sätter ut förkultiverade plantor.  I sådda kulturer är det lämpligt att täcka den öppna jorden mellan plantorna med gräsklipp. I rabatter och hallonland är det lämpligt att täcka med grov bark. Använd marktäckande växter i rabatter, under träd och buskage.

* Täck ogräshärdar, som består av fleråriga rotogräs, t.ex. knölklocka, kirskål (kers), tistlar, brännässla, parksallat m.fl., med svart marktäckningsduk, silofolie eller om möjligt svart plast under minst 2 hela växtsäsonger. För att slippa se täckmaterialet kan man lägga över gräsklipp eller högt gräs som slagits på sommaren/hösten.

* Fräs ej sönder rotsystem till t.ex. kirskål, kvickrot , knölklocka och tistlar

* Låt aldrig ogräs få gå upp i blom och sätta frö

* Torka rotogräs eller lägg dem att förmultna i en svart plastsäck innan de läggs på komposten

* Gör trädgårdsgångar och planer framför byggnader lättskötta genom att använda geotextil (kraftig fiberduk) som spärr för rotogräs, se Fakta Trädgård-Fritid nr 59.

Svart marktäckningduk och geotextil finns på metervara i välsorterade plantbutiker.