Få påverkas av halverat rut-avdrag

0:57 min

Ett halverat rut-avdrag slår hårt mot dem som köper tjänsterna liksom antalet arbetstillfällen, anser kritiker. Men det är bara en bråkdel av köparna som påverkas, enligt siffror som TT tagit fram.

Ändringen av rut-avdraget från och med nästa år betyder att maxbeloppet sänks från 50 000 till 25 000 kronor.

En sammanställning som TT låtit Skatteverket göra visar att det är en försvinnande liten del, cirka 11 000, som köpte rut-tjänster för över 25 000 kronor förra året. Det motsvarar knappt 2 procent av det totala antalet köpare som var drygt 616 000.

Docent Anders Stenberg har forskat på RUT-avdragens effekter på Stockholms Universitet.

– Då jag tittade på data från 2010 så var det mindre än tre procent som hade mer än 25 000 så det är väldigt få som skulle komma över det takbelopp som sossarna har föreslagit, säger han till Ekot.

Så vad skulle det få för konsekvenser?

– Ytterst små konsekvenser, i varje fall för den typen av tjänster som är subventionerade.

Frågan om varför regeringen väljer att göra halveringen trots att den berör så få vill Anders Stenberg inte uttala sig om som forskare, men han har en uppfattning om vad det kan handla om.

– Om det finns ett motstånd mot RUT-avdraget inom partiet så kan det se ganska kraftfullt ut att sänka taket och om man samtidigt inte vill stöta sig med folk som är för RUT-avdraget, användarna så att säga, så kan det här ju vara ett sätt att göra det på, säger han.