Hur varnar vi framtida generationer för vårt nedgrävda kärnavfall?

6:26 min

Hur ska vi ska varna kommande generationer för det livsfarliga kärnavfallet som vi grävt ner i marken? Hur det bör hanteras är information som måste hållas vid liv i tusentals år. Språkforskaren Ola Wikander blev kontaktad av Svensk kärnbränslehantering SKB som vill ha hjälp med den saken.