Lund

Gentest kan förutspå risk för hjärtinfarkt

2:36 min

Skånska och amerikanska forskare har hittat flera genetiska variationer som avslöjar patienter som har hög risk för att drabbas av hjärtinfarkt. Ett gentest kan i framtiden hitta dem som har störst nytta av förebyggande behandling.

Inom fem år kan ett nytt gentest finnas tillgängligt i sjukvården som identifierar de personer som har störst nytta av förebyggande behandling för att undvika att drabbas av hjärtinfarkt.

– Testet identifierar människor som har en hög risk som man inte kan hitta med den vanliga traditionella riskfaktorerna, dessutom svarar de väldigt bra på kolesterolbehandling, säger Olle Melander, professor i intermedicin vid Lunds universitet.

I dag bedöms risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar utifrån kända riskfaktorer som höga kolesterolvärden, högt blodtryck, diabetes och rökning. De traditionella riskfaktorerna hittar däremot bara hälften av de människorna som faktiskt får en hjärtinfarkt och anses därför vara väldigt trubbiga instrument för att hitta riskindividerna.

Hjärt-kärlsjukdom är den absolut största folksjukdomen i Sverige och varje år dör drygt 7 000 personer i hjärtinfarkt.

– Med det här testet hittar man inte bara dolda högriskindivider utan det finns även en behandling som kan ta bort den risken till en viss del i varje fall, säger Olle Melander.

Av de totalt 28 000 personer som varje år får en hjärtinfarkt i Sverige är det endast hälften, det vill säga 14 000, personer som har kända riskfaktorer. Hälften är alltså en dold riskgrupp. Genom att använda det nya gentestet kommer man kunna effektivisera behandlingen.

– Det är enorma hälsovinster. Om man tänker sig att man skulle behandla 100 personer med kolesterolsänkande medicin och rädda tjugo stycken från att få en hjärtinfarkt, så skulle man kunna öka det till att man räddar tre gånger så många om man ger behandlingen till dem som har den höga genetiska risken. Alltså en tre gånger så effektiv behandling, säger professor Olle Melander.

I dag medicineras stora grupper trots att man vet att många inte har någon nytta av medicinerna, men man vet inte vilka de är och därför har forskningen i många år strävat efter att hitta skräddarsydda behandlingar som man vet har effekt och det nya gentest är ett stort framsteg och det är det första steget inom just den förebyggande hjärtkärlvården.

Det nya gentestet som avslöjar dolda riskgrupper förväntas introduceras i USA inom några år: Sverige ligger alltid några år efter USA, men tanken är att testet inom en femårsperiod skall användas på svenska vårdcentraler och mottagningar.

– Lösningen finns där och det är inte någonting som behöver kosta mycket pengar, säger Olle Melander.