Simrishamn/Kristianstad

Nyanlända barn saknar hjälp på sitt språk

1:30 min

Skolelever som inte kan följa undervisningen på svenska, kan få stor hjälp av studiehandledare som pratar deras eget språk. Men varken i Simrishamns eller Kristianstads skolor kan man erbjuda den hjälpen i så hög grad som det behövs.

Gulala Abdulrahman är en av de studiehandledare som finns på Näsby skola i Kristianstad. Hon jobbar bland annat med att sitta med i klassrum och stötta elever i undervisningen på deras modersmål.

– När de får förklaring på deras modersmål säger de "aha, det var inte så svårt som vi tänkte, det är så lätt" och sen kommer de med olika lösningar.

Pia Svensson, som är rektor på Korsavadskolans högstadieskola i Simrishamn, har också märkt att det som mest effektivt hjälper nyanlända barn i skolan är en studiehandledare i modersmål. Helst ska studiehandledaren både hinna prata med ämnesläraren innan lektionen och sedan kunna sitta med i klassrummet för att stötta eleven under lektionen. Ofta får man stryka den senare delen.

- Det är väldigt viktigt, man borde ha massor av studiehandledare för att fler elever ska nå högre måluppfyllelse, säger Pia Svensson.

Till det här högstadiet har 33 nyanlända barn, främst från Syrien, kommit på ungefär ett år. De delar på en halvtidstjänst som studiehandledare på modersmål. Resultatet blir att denne inte kan sitta med eleverna i klassrummet så mycket som det behövs och att vissa skolämnen måste nedprioriteras.

- I ämnen som fysik och kemi, med mycket svåra termer, behövs verkligen studiehandledaren. Ofta blir det ju de ämnena som de sist får undervisning i, de hamnar långt ner på listan. Fast att de inte borde, säger Pia Svensson.

Bo Kristoffersson, Barn- och utbildningschef i Simrishamn, är väl medveten om behovet av fler studiehandledare, men förklarar den låga tillsättningen med att pengarna saknas.

- Den hjälpen är väldigt effektiv, men också väldigt dyr. Har då kommunen ungefär femtio procents kostnadstäckning för det här av staten, så går det inte att prioritera även om man hade önskat det. Det bör nog bli nationella initiativ för att få kostnadstäckning för det här.