Färre svenska sjuksköterskor lockas av jobb i Norge

Intresset bland svenska sjuksköterskor för att jobba i Norge verkar avta. Antalet svenska sköterskor som tog norsk legitimation minskade förra året med nästan en tredjedel, jämfört med 2013, skriver Svenska Dagbladet.

Att ta jobb i Norge har länge varit populärt bland sjuksköterskor, och här i Värmland med vår närhet till just Norge har trenden märkts tydligt.

Men nu syns alltså en minskning. Förra året blev 878 svenska sjuksköterskor legitimerade avStatens autorisasjonskontor för helsopersonell (SAK), Norges motsvarighet till Socialstyrelsen. Det var nästan 400 färre än året innan.

Minskningen tros bero på försvagad norsk krona och bättre villkor än tidigare för sjuksköterskor i Sverige. Mette Langvik, som leder avdelningen för sjukvårdspersonal på norska Manpower, bekräftar att det har blivit svårare att rekrytera svenska sjuksköterskor.

– Villkoren i Sverige har blivit bättre, sjuksköterskelönerna har ökat och fler väljer att jobba kvar. Men i Norge får man ändå 15 procent mer i lön, säger Mette Langvik till Svenska Dagbladet.