Skolverket föreslår betyg från sjuan

Skolverket vill att eleverna ska få betyg ett år tidigare, redan i sjunde klass istället för i åttan som idag. Tanken är att det ska bli tydligare för eleverna vilka kunskaper de måste nå för att få godkänt.

Bra eller inte med tidigare betyg? Sjundeklassarna i Djurgårdsskolan i Eskilstuna har olika åsikter.

– Jag skulle vilja ha betyg i sjuan, för att se om det går bra.

– Det är dåligt, då kan man inte sitta och slappa vid tv:n och datorn.

– Jag vill inte ha det, man kan vänta till åttan tycker jag.

Kunskaperna ska mätas tidigare och oftare
Skolverkets handlingsprogram går ut på att eleverna ska få bättre kunskaper. Kunskaperna ska mätas tidigare och oftare, och som ett led i det, vill Skolverket att eleverna ska få betyg redan i sjuan.

Tanken är att lättare se vilka elever som behöver mer stöd. Flera borgerliga partier är glada.

– Äntligen är Sverige på väg att vakna. I trettio års tid har den socialdemokratiska regeringen och skolmyndigheterna drivit en politik där man håller på att ta bort alla krav i skolan. Idag upplever jag en total omsvängning från Skolverket där man i stort sett ansluter sig till de krav som vi har drivit under lång tid.

– Tydligare betyg, tydligare krav och disciplinära befogenheter för lärarna för att skapa arbetsro i skolan. Det är klart jag är glad idag, säger folkpartiets skolpolitiske talesman Jan Björklund.

– Jag gläds åt att många av de förslag som vi moderater har ägnat flera år åt att driva nu får genomslag i regeringens egen myndighet. Det sätter en enorm press på Ibrahim Baylan att lägga om skolpolitiken i riktning mot ökad fokus på kunskaper, säger Sten Tolgfors, moderaterna.

Socialdemokraterna säger nej
Men skolminister Ibrahim Baylan tänker inte helomvända socialdemokraternas skolpolitik. Med utvecklingsplaner för varje elev ska stödbehov bli tydliga, och han säger nej till betyg i sjuan.

– Min bedömning är att vad skolan behöver är mer arbetsro än nya betyg. Vi har haft en utveckling de senaste femton åren med enorma reformer och förändringar i skolan med bland annat ett nytt betygssystem. Det jag möter i skolorna är krav på att låta de stora reformerna sätta sig, mer resurser i form av fler lärare och specialister och mer arbetsro, säger han.

Ibrahim Baylan tänker inte heller ta bort förbudet för lärarna att berätta för föräldrarna hur eleverna ligger till med omdömen som liknar betyg.

”Bra att börja första året på högstadiet”
Mikael Westlund och Christoffer Danielsson, sjundeklassare från Härnösand gillar däremot förslaget.

– Det kunde vara kul att få veta hur man ligger till tidigare så man måste kämpa mer redan i sjuan.

– Sjuan tycker jag är bra. Första året på högstadiet. Jag tycker det är för tidigt att börja i sexan och för sent i åttan.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se

Maja Åström, SR Sörmland
maja.astrom@sr.se

Ulla Öhman, SR Västernorrland
ulla.ohman@sr.se