Kompiskort även i Sölvesborg

Vänsterpartiet hoppas på ett införande av ett så kallat kompiskort i Sölvesborg.

Kompiskortet innebär att funktionshindrade får betala vanligt inträde till olika arrangemang och föreningar men att en kompis kan följa med gratis.

Sedan förra hösten finns konceptet redan i Olofström där det har visat sig minska risken för isolering för de funktionshindrade.

Fritids- och kulturnämnden i Sölvesborg ställer sig positiv till motionen men påpekar att det är viktigt att föreningarna ställer upp för att det ska fungera.