Hoppas på 100 miljoner till älvarna

1:34 min

Runt 100 miljoner under fem år räknar man med att det kommer att kosta att restaurera en del av de älvar och biflöden som rensades under flottningsepoken.

I Norrbotten är det delar av Piteälven, Råneälven, Kalixälvens biföden; Lina och Vassaraälven och Åby- och Byske älvars övre delar som ligger i Norrbotten.

Pengarna har sökts ur EU:s Lifefond - även om strömlevande fisk som harr och öring gynnas av åtgärderna så är det andra arter som prioriteras:

--Inom fonden har man utsett vissa arter inom Natura 2000 nätverket, så i det här projektet är det lax och flodpärlmussla som angetts. Men även öringen kommer att ha stor nytta av det åtgärder som ska genomföras, säger Magnus Johansson.

I fem år är det mellan 10 och 15 maskinekipage som kommer att gå i Norrbotten och lika många på älvarna i Västerbotten. Bland annat med att restaurera älvar som bottenrensades och byggdes om för att underlätta flottning av timmer.

Stenar som plockats upp ska läggas tillbaka, lekbottnar som förstörts ska återställas till så nära ursprungligt skick man kan komma.

I sommar räknar Magnus Johansson med att få besked om det blir pengar till projektet.