Landstinget vill ha en granskning av Årjängsläkare

0:29 min

Landstinget i Värmland ber IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att granska kompetensen hos en läkare som tidigare arbetat vid landstingets vårdcentral i Årjäng.

Anmälan görs sedan en läkare, som under en tid tjänstgjort vid vårdcentralen, visat sig ha tveksamheter i diagnostiseringen och behandlingen av vissa patienter.

Enligt landstinget i Värmland har de patienter vars journaler innehåller tveksamheter kontaktats eller kommer att kontaktas av vårdcentralen i Årjäng.

Landstinget skriver också i ett pressmeddelande att den granskning man hittills gjort inte visar att någon patient drabbats av en allvarlig vårdskada.