Stor kritik mot hjälpinsatsen till Nepal

7:43 min

Den nepalesiska regeringen har inte kunnat koordinera allt bistånd som världens länder vill skicka. Och hjälporganisationer som kommer till landet har svårt att nå fram till de jordbävningsdrabbade byar som behöver det allra mest. Vår utsända Nivette Dawod åkte med en hjälpkonvoj som mötte stora problem på vägen mot den lilla avlägsna byn Baluwapati, uppe i Nepals nordöstra bergstrakter, som drabbats hårt.