Fakta om den psykosociala ohälsan hos samer ska sammanställas

Kunskapen om de svenska samernas hälsa brister, enligt FN. Nu ger regeringen Sametinget i uppdrag att sammanställa fakta om den psykosociala ohälsan hos gruppen.

Tidigare forskning visar att samerna i högre utsträckning än andra personer som bor i samma del av landet lider av depression och ångest. Det finns också en ökad risk för självmord bland renskötande samiska män.

Kunskapen som samlas in ska ligga till grund för fortsatt forskning och även vara ett stöd för de som arbetar med förebyggande psykosociala insatser mot samerna.