Ny Rv 40 chans för Axamo

Chefen för Jönköping Flygplats Lennart Kågström ser optimistiskt på flygplatsens chanser om hela riksväg 40 byggs om till motorväg.
Redan idag väljer många passagerare att flyga från Landvetter med sina direkturer ut i världen istället för från Jönköping. Men trots att Landvetter bara kommer någon timme bort från stora delar av länet ser Lennart Kågström inte detta som ett ytterligare hot mot Jönköpingsflyget. Anledningen är att Landvetter snart inte kan svälja mer trafik och då hoppas han på att till exempel charterflyg skall flyttas till Jönköping och att folk från västsverige istället skall flyga från Småland.