Just nu

Fortsatt kritik mot vårdhem

SKÅNES FAGERHULT. Det finns fortfarande anledning att rikta allvarlig kritik mot Solberga och Solhaga vårdhem i Skånes Fagerhult i Örkelljunga kommun. Det konstaterar länsstyrelsen som nu har utrett den kritik som riktats mot hemmen.
Kritiken mot vårdhemmen har kommit från många håll. Länsstyrelsen gjorde en oanmäld inspektion och fann då att personalen saknade utbildning för att arbeta med psykiskt funktionshindrade. Men även anhöriga, tidigare anställda och två praktikanter har kritiserat hemmen, bland annat för kränkande bemötande. I dag blev länsstyrelsens utredning klar. I den sägs att kritiken är befogad och att hemmen måste ta den på största allvar. Solhaga och Solberga måste utöka bemanningen på kvällar och nätter. Det krävs också en plan för rehabiliteringen av dem som bor på hemmen så att de till slut kan flytta därifrån och bo på egen hand.