Borgmästaren från Kibaha besöker Gotland

Sophantering och varsamhet om vatten är samtalsämnen i det gotländska samarbetet med den tanzaniska orten Kibaha. Att sprida samhällsinformation med hjälp av pedagogik och kultur är grejen.

Gotland samarbetar med staden Kibaha i Tanzania i Afrika i ett gemensamt kulturprojekt, som går ut på att ta fram metoder för hur man för ut viktig samhällsinformation med hjälp av pedagogik och kultur.

I det här fallet handlar det om att informera om hur man är varsam med vatten och hanterar avfall på ett bra sätt.

På Gotland är det Kulturskolan som driver projektet och idag kommer borgmästaren och andra nyckelpersoner från Kibaha att besöka Gråboskolan och Fårösundsskolan. Senare i veckan får Kräklingbo skola besök.