Nytt lokalkontor för Nordbottens handelskammare

Norrbottens handelskammare ska etablera ett nytt kontor, i Haparanda. Kontoret ska inte ersätta det nuvarande i Luleå utan man vill komma närmare näringsidkarna i östra Norrbotten.

- Kontoret ska bland annat möta det ökade intresset från Tyskland, och kommer dessutom förbättra kontakterna mellan Finland och Sverige, säger Jonas Lundström Handelskammarens VD.

Över nästan hela världen finns det handelskammare och i Sverige finns det tolv uktoriserade handelskammare. Alla är självständiga föreningar som ägs av företagarna på orten.

De är till för att förbättra de lokala företagarnas villkor, både internationellt och lokalt.

Om någon exempelvis vill göra affärer med ett företag utomlands kan föreningen hjälpa till med krånglig tullbyråkrati.

Kammaren kan också fungera som en tredjepart i förhandlingar med exempelvis kommunen.