Norrköping

Kronofogden jagar Kriminalvården

1:39 min

Hittills i år har Kriminalvården hamnat hos kronofogden vid 30 tillfällen på grund av obetalda räkningar och flera tusen ärenden har gått till inkasso. 

I syfte att effektivisera och förbättra hanteringen av fakturor och löner har Kriminalvården valt att centralisera verksamheten till Norrköping. Men det har lett till att antalet obetalda fakturor som går till kronofogden skjutit i höjden och mängder av ärenden har gått till inkasso.

– Än så länge, på fyra månader, har vi betalat ungefär 300 000 kronor i påminnelseavgifter, förseningsavgifter och dröjsmålsränta, säger Joacim Trybom, chef för det nya centret.  

Vid årsskiftet avvecklade Kriminalvården den tidigare organisationen för fakturahantering som var utspridd över hela landet. Istället startades ett helt nytt servicecenter i Norrköping. Tanken är att personalen där ska hantera alla fakturor och löner, men hittills har den nya organisationen haft stora inkörningsproblem.

– Första januari var det nytt center, nytt ekonomisystem, ny scanningsleverantör och en stor omorganisation samtidigt. Så att vi har väl hanterat 60 000 fakturor än så länge och det är några tusen som blivit försenade och som vi fått betala för, säger Joacim Trybom.

Störst problem har man just nu med fakturahanteringen eftersom det kommer in fler fakturor än vad det nya centret klarar av.

 – Det kommer in mellan 500 och 2 500 fakturor om dagen och vi kodar om mellan 700 och 900 om dagen.

Men Joacim Trybom hävdar ändå att problemen är tillfälliga och kommer att vara lösta om bara ett par månader.

– Alla start up-problem kommer att vara klara till juni.