Förstelärares uppdrag löper snart ut

1:08 min

Antalet förstelärare har blivit fler i skolorna - men bland flera kommuner är deras anställningar tidsbegränsade. Lärarförbundet är kritiska och menar att förstelärarna inte hinner utveckla skolan innan deras uppdrag går ut i höst.

– Problemet med de tidsbegränsade anställningarna är att man inte får möjlighet att utveckla verksamheten som man är till för som förstelärare, säger Mikael Nordendahl, ordförande för Lärarförbundet i Sollefteå.

Antalet förstelärare har blivit fler i Västernorrland sedan karriärreformen genomfördes för två år sedan. I fyra av länets kommuner har samtliga lärare tidsbegränsade förordnanden, istället för att ha en fast tjänst som förstelärare.

De första grupperna som fick karriärstjänster har uppdrag som löper ut i höst. En del kommer få förlängda kontrakt medan några ser framtiden osäker ut. I Sollefteå kommer man till exempel tillsvidareanställa i höst, men det är fortfarande oklart hur många. I så fall återgår personalen till sina tidigare tjänster som vanliga lärare eller så kan de få möjlighet till en förlängning.

Reformen som gav lärarna möjlighet att söka karriärstjänster skulle höja yrkets status och utveckla skolan i landet.

– Det tar normalt ett och ett halvt år att komma igång och få in formerna. Om man då ska avsluta halvåret senare kan man fråga sig vad satsningen varit värd, säger Mikael Nordendahl.

Staten ger bidrag till kommunerna för att finansiera förstelärarnas höjda löner. En förklaring varför inte fler lärares uppdrag blir fasta tjänster, är att det finns en osäkerhet om vilka belopp som kommer delas ut i framtiden.

– Vi står i begrepp att tillsvidareanställa ett antal av de som nu arbetat som förstelärare i snart två år.​ Exakt hur många det kommer att bli som blir tillsvidareanställda kommer rekryteringsarbetet att ge svar på, säger Anders Åkerman, chef för skolförvaltningen i Sollefteå kommun.

Samtidigt har kommunerna i Västernorrland inte använt de bidrag som beviljats dem till fullo. Totalt skulle länet kunna ha ytterligare 46 förstelärare i sina skolor idag om bidragen hade använts helt. När P4 Västernorrland varit i kontakt med skolchefer och utvecklingsledare bland kommunerna, är osäkerheten om statsbidragen i framtiden även en förklaring som ges till detta. De statliga bidragen är öronmärkta och kan inte användas till andra verksamheter.

Mer om ämnet hör ni i vår radio klockan 07.40 när Urban Åström, skolchef i Ånge kommun, medverkar.


FAKTA (Baserat på läsåret 14/15)

Örnsköldsvik
80 anställda förstelärare, samtliga på tillsvidareuppdrag.
90 procent av statsbidraget är använt. Kommunen har alltså tilldelats pengar för ytterligare 8 tjänster.

Sollefteå
19 anställda förstelärare, samtliga tidsbegränsade uppdrag i två år. I höst blir några av tjänsterna omvandlade till fasta uppdrag. Kommunen har tilldelats pengar för ytterligare 12 förstelärare.

Sundsvall
107 anställda förstelärare, samtliga tillsvidareanställda. Kommunen har tilldelats pengar för ytterligare 14 tjänster.

Härnösand
23 anställda förstelärare, samtliga tidsbegränsade uppdrag. Möjlighet till förlängning så länge statsbidraget täcker kostnaderna. Kommunen har tilldelats pengar för ytterligare 12 tjänster. Just nu pågår rekrytering för att tillsätta dessa inför höstterminen.

Ånge
12 förstelärare anställda, samtliga tidsbegränsade i två år med möjlighet till förlängning. Statsbidraget används maximalt.

Kramfors
6 förstelärare anställda, samtliga på tillsvidareuppdrag. Hela statsbidraget använt.

Timrå
28 förstelärare anställda, samtliga på tidsbegränsade uppdrag i två år. Tjänsterna förlängs så länge statsbidraget utgår.