Sfi-elever tycker till om utbildningen

6:01 min

Vad tycker sfi-elever om sin utbildning i svenska för invandrare och vad kan bli bättre? Svaren finns nu i en stor undersökning där 500 sfi-elever i Göteborgsregionen intervjuats och fått svara på enkäter.

En slutsats av kartläggningen är att eleverna vill ha mer vardagsnära språkträning. Sfi-eleverna efterlyser också mer handledning och förklaringar på modersmålet för att kunna förstå sina uppgifter under utbildningen.

Kartläggningen, där även skolledare i Göteborgsregionen lämnat synpunkter, visar också att det är de yrkesinriktade sfi-kurserna som fungerar bäst för eleverna. Det har bland annat att göra med praktisk språkträning, sammanhållna klasser och uppföljningssamtal.

Projektet, som heter GRINT, är genomfört av GR utbildning och ska imorgon tisdag presenteras och diskuteras av en mängd deltagare, bl a skolledare inom sfi, Skolverket och Arbetsförmedlingen.

Peter Stenberg
peter.stenberg@sr.se