Landstingets specialistvård får egna akuter

1:18 min

Landstinget börjar införa akutmottagning inom speciallistvården på de värmländska sjukhusen. Det är för patienter som är under behandling och det är mer flexibilitet och tillgänglighet som är lösningen.

Förhoppningen är att det nya systemet löser problemet med att tio procent av värmlänningarna konsumerar 100 procent av slutenvården. Och försöken att arbeta på det nya sättet har gett lyckade resultat. 

– Vi har minskat återinläggningen för hjärtsviktspatienter med 56 procent, säger Tobias Kjellberg är Hälso- och sjukvårdschef på Landstinget i Värmland.

De som anses som högriskpatienter för återinläggning får en mycket noggrannare uppföljning. De rings upp tidigt efter att de skickats hem och mår patienten inte bra får den genast en tid på "subakuten" för en uppföljande undersökning eller ändring av mediciner m.m.

– Det här gör att patienten kanske undviker att bli inlagd igen, säger Tobias Kjellberg.

Det här sättet att arbeta finns idag redan inom en rad landsting med goda resultat. Att breddinföra det som nu Landstinget i Värmland gör, kan dock det värmländska landstinget vara först med enligt Tobias Kjellberg.

– Det här ska införas succesivt under året på specialistmottagningarna på sjukhusen. Rutiner ska förändras och personalen ska bli medvetna om förändringen, förklarar Tobias Kjellgren.