Lessebo

Länsstyrelsen: Stängsel måste byggas i Bergdala

Det måste byggas ett stängsel kring de förorenade områdena i anslutning till glasbruket i Bergdala. Det beslöt länsstyrelsen idag.

Det var tekniska nämnden i Lessebo kommun som hade vänt sig till länsstyrelsen för att ändra ett beslut som tagits i samma kommuns plan- och miljönämnd om att inhägna området med ett stängsel. 

Det räcker med varningsskyltar, menade tekniska nämnden. Men länsstyrelsen höll inte med och avslog alltså överklagandet.