Attitydförändringar vägen till bättre skola

1:00 min

För att den svenska skolan ska bli framgångsrik måste eleverna ändra attityd i klassrummen och känna att lärarna har höga förväntningar på dem. Det menade Andreas Schleicher från OECD i dag när han presenterade organisationens skolrapport, och eleverna på Stigslunds skola i Gävle håller med.

Genomgripande förändringar krävs för att få ordning på den svenska skolan. Bland annat måste lärarnas kompetens måste höjas och högre krav måste ställas på blivande lärarstudenter. Eleverna måste också ändra attityd i klassrummen och känna att lärarna har höga förväntningar på dem. Det anser OECD som i dag presenterade sin skolrapport.

Svenska elever är också bra på att skylla ifrån sig om det går dåligt i skolan enligt OECD.

– Jag tror många tänker så här om de hade ett prov och det gick dåligt: ja, men jag hade en dålig dag. Eller att man skyller på läraren, säger Nellie Ehn som går i klass 9 B på Stigslunds skola.

Hon får medhåll av klasskamraten Emil Lindgren som tycker det är viktigt med bra attityd till skolan.

– Så det blir en bra omgivning som man trivs att gå till varje morgon.

Hedvig Blom tycker att åsikterna om skolan ofta är lite för negativa bland hennes klasskamrater.

– Jag tror att skolan och föräldrar måste vara hårdare med att skolan kanske inte alltid är så rolig, men att det är så himla viktigt för framtiden och för miljön i skolan att alla är positiva till att lära sig saker, säger hon.

Martin Vadelius, socialdemokrat och ordförande i utbildningsnämnden i Gävle kommun, tror att vägen till en attitydförändring bland eleverna är att ge lärarna bättre förutsättningar att undervisa.

– Lärarna måste ges tid att förbereda sin lektion, att arbeta med sin pedagogiska utveckling, det handlar om att lärarna måste ges förutsättningar för det.

Helene Åkerlind, folkpartist och kommunalråd i opposition, håller med men vill gå längre.

– En viktig attitydsförändring skulle komma om vi förstatligade svensk skola igen, anser hon.

Fakta: OECD-rapporten beställdes av regeringen efter det svenska misslyckandet i Pisa-undersökningen 2013, som visade att svenska elever hade den sämsta kunskapsutvecklingen i hela OECD-området.