Malmö

Kungligt studiebesök på Migrationsverket

3:30 min

Idag fick kung Carl XVI Gustav och kronprinsessan Victoria lära sig allt om processen kring att söka asyl i Sverige. De pratade bland annat med asylsökande under sitt studiebesök på Migrationsverket i Malmö.

De pratade med Majed från Syrien som är läkare och asylsökande. Enhetschefen Fredrik Green var med i den diskussionen.  

– Vi pratade om hur Majed hade upplevt sin tid här i Sverige. Han var praktiserande läkare tills han behövde fly och vi pratar mycket om frustrationen som han känner kring att han inte får komma in och bidra till det svenska samhället. Men har var tacksam över mottagandet han har fått och den trygghet han funnit i Sverige, säger Fredrik Green.

Vad frågade kungen och prinsessan?

– De var intresserade av hans bakgrund och hur han skulle tackla frustrationen han kände kring sin situation idag.

En annan som fick dela med sig av sina arbetsuppgifter var Eszter Partin, beslutsfattare på arbetstillståndsenheten på Migrationsverket i Malmö. Hon gick själv igenom en migrationsprocess tio år tidigare.

– Jag flyttade till Sverige på grund av kärleken när jag var nitton år. Och eftersom jag inte kom från ett icke EU-land då, jag är ungerska från Rumänien, fick jag genomgå hela migrationsprocessen med lång väntan, säger Eszter Partin.

Tog kungen och prinsessan Victoria in det du sa?

– Absolut de ställde följdfrågor och var nyfikna så det kändes helt underbart.

Kungen själv pratade om olika sätt att bidra.

– Det görs så enormt mycket. Vi vill ju alla försöka att göra det så bra som möjligt för de som kommer hit, säger kung Carl XVI Gustaf.

– Det är ganska omtumlande när man kommer hit och möts av många människor som är i en jobbig situation. De har gått igenom saker som man inte ens kan föreställa sig och sedan har de en stor förhoppning om att stanna i Sverige. Att komma hit idag känner jag är väldigt viktigt för att få en bild av det arbete som görs, säger prinsessan Victoria.