Nationalno

M khamen te ton 1,4 miljardoria pe gershengo droma

E Moderatoria khamen te ton 1,4 miljardoria sako bersh pe le gershego droma andi lengo angla milajesko budgeto. 

O gershengo drom si o cherutno punkto andi partiako khetanimasko budgetosko proposalo so si presentovano pe tetradjine.

O Ulf Kristersson so si o vorbitoro anda e Moderatoria phenel ke sas todino pra chira resursoria pe le gershengo droma te aven andi lasho konditcie.