Lärarfacket vill se förändringar på fritidshem

5:52 min

Fritidshemmen i landet har färre personal, större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen, detta enligt nya siffror från Skolverket. Pontus Larsson sitter i Lärarförbundet i Värmlands styrelse och han tycker att det finns mycket som behöver åtgärdas.

Pontus Larsson är själv fritidspedagog.

--Det är för stora barngrupper, det är för ostrukturerat över huvud taget.

Han menar att det är flera saker som måste ske för att få ordning på fritidshemmens verksamhet, bland annat statliga pengar, men mest alarmerande är att man inte utgår från verksamhetens behov och att det inte finns tid till planering och efterarbete.

--Vi ska inte vara en verksamhet som bara är ute och sparkar fotboll utan vi ska också fundera på varför vi sparkar fotboll och hur gick det och hur kan vi göra det bättre, säger Pontus Larsson.