Grafik: Så jobbar taxiförarna

Hela granskningen: #taxivillkor

Hur mycket får en arbetstagare arbeta?
Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan. När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt under en tid av högst fyra veckor. Det vill säga att man kan arbeta mer vissa veckor och mindre andra.

När det finns särskilt behov av ökad arbetstid, får övertid tas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad. Övertiden får uppgå till högst 200 timmar under ett kalenderår.

Man får inte arbeta mer än 350 timmar övertid per år. Det bör betonas att rätt till övertidsarbete är villkorat. Det ska finnas särskilda skäl som man inte kunna lösa på annat sätt innan man får ta ut övertid.
Källa: Arbetsmiljöverket

Om undersökningen
Vi har vid ett antal tillfällen sökt upp förare vid tågstationer och flygplatser i Stockholm, Göteborg och Malmö och intervjuat dem. Vi har även beställt resor via taxiväxeln och intervjuat de förare som vi rest med. Undersökningen bygger på uppgifter som de lämnat. Vi har använt ett snitt av vad de uppger att de tjänar och ett snitt av hur många timmar de uppger att de jobbar. Det betyder att nästan alla har uppgett att de ibland jobbar mer än detta. Urvalet är för litet för att man ska kunna dra några statistiska slutsatser av resultatet. Men det ger ändå en tydlig bild av att det inte handlar om enstaka förares missnöje.