Skydd

Förbjudet att vistas i Stekenjokk även i sommar

Även i år kommer det att bli förbjudet för allmänheten att vistas i området runt Stekenjokkvägen i norra Jämtland.

Det fågelrika området har under flera år varit utsatt för omfattande ägg- och boplundring. För att skydda häckande fåglar har nu länsstyrelsen bestämt att området stängs för allmänheten under juni månad, vilket innebär att man inte får lämna vägbanan.

Området stängdes av även under förra sommaren.