Jämställt bland värmländska chefer år 2029

År 2029 kommer det värmländska näringslivet att ha lika många kvinnor som män på chefspositioner, enligt organisationen Ledarnas jämställdhetsbarometer.

Andelen kvinnor på chefspositioner i Värmland har ökat, från 22 procent år 2001 till 34 procent år 2013. Och prognosen är alltså att det blir fifty-fifty om 15 år.

Sverige som helhet väntas få en jämställd chefskår år 2031. Men när det gäller den översta ledningen väntas det dröja betydligt längre. Inte förrän år 2065 är lika många kvinnor som män vd:ar i landets 1000 största bolag, enligt jämställdhetsbarometern.

– Mansdominansen är fortsatt kompakt på de högsta chefspositionerna. För att fler kvinnor ska nå bortom glastaken behövs mer än förebilder och tydliga karriärvägar. Jämställdhetsarbetet i verksamheterna måste fortsätta parallellt med politiska reformer, som en mer individualiserad föräldraförsäkring och kvoteringslagstiftning, säger Annika Elias, ordförande i Ledarna, i ett pressmeddelande.