God stämning på Södra Råtorps fritids trots Skolverksrapport

1:00 min

Fritidshemmen i Sverige har enligt Skolverket problem med färre personal, större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. Vid Södra Råtorps fritidshem i Karlstad möter vi rektorn Magnus Sjödin, som delvis känner igen det Skolverket pekar på.

– Men när det gäller utbildning och fortbildning för våra pedagoger så är Karlstads kommun snart i år två i vår fortbildningsinsats, där vi har implementerat de nya allmänna råden för samtliga fritidspedagoger i kommunen. Och där vi har tagit fram, utifrån vad Skolinspektionen visade i sin rapport när de var här 2013, att vi måste bli tydliga med våra målformuleringar och att föräldrarna måste få veta vad vi jobbar med, säger Magnus Sjödin.

Ett utkast till arbetsplan för fritidshemmen har nu tagits fram, och ska presenteras för cheferna i juni, enligt Magnus Sjödin. Och han tycker också att personalen på Södra Råtorps fritidshem gör ett bra jobb, men att det finns utmaningar när det gäller att göra lokalerna ändamålsenliga.

Mia Blom, fritidspedagog på Södra Råtorp, tror att Skolverket säkert har rätt i bilden av hur det ser ut på fritidshemmen i landet som helhet. Men hon är nöjd med hur situationen är på Södra Råtorp.

– Vi gör det bästa av det vi har, och lyssnar mycket på vad barnen vill, säger hon.

Vad säger barnen till er?

– De trivs, har kul, och är trygga och nöjda.