Från Västgötaspången kunde du blicka ut över Mälaren

5:55 min