Befarad smittsam hästsjukdom var vanlig luftvägsinfektion

Det stall där man tidigare misstänkt att en häst drabbats av den smittsamma sjukdomen kvarka är inte längre isolerat.

Enligt länsveterinär Agneta Karlsson Norström har proverna visat att det var en vanlig luftvägsinfektion hos hästen och isoleringen har därför upphävts.