#lärarlöst

Vikariebrist tvingar rektorer ställa in lektioner

1:03 min

Bristen på lärarvikarier är så stor att så gott som alla högstadieskolor i Karlstad tvingas ställa in lektioner. På Vålbergsskolan ställdes ett 20-tal lektioner in under årets första kvartal. 

--Det är absolut inget man vill göra som rektor för det är inte bra att ställa in lektioner, säger Amelie Wahlström, rektor på Vålbergssokolan.

P4 Värmland har frågat de kommunala högstadieskolorna hur ofta de ställer in lektioner. Alla utom Nyeds skola har uppgett att de ställt in lektioner under årets tre första månader. Flest antal lektioner har ställts in på Hultsbergsskolan och Vålbergsskolan. Enligt rektorerna är vikariebristen den vanligaste orsaken till att eleverna blir utan undervisning.

Flera skolor drabbades hårt av influensan i början av året och det gjorde att fler lektioner än vanligt fick ställas in. Samtidigt uppger flera rektorer att det blir allt svårare att få tag på vikarier. Suzanne Lemborn som är rektor på Hultsbergsskolan säger att inställda lektioner är något som oftast drabbar de äldre eleverna.

-De klarar sig mer själva och om vi måste välja att ställa in en lektion i en sexa eller en nia så väljer vi nian, säger Suzanne Lemborn.

Efter åtta år som rektor anser hon att dt blivit svårare att få tag på vikarier och det händer att hon själv får ställa sig i klassrummet och undervisa.

Systemet med en vikariebank som Karlstads kommun använder är bra tycker rektorerna, problemet är att antalet vikarier inte räcker till. Särskilt svårt att hitta ersättare är det när den ordinarie personalens frånvaro uppstår med kort varsel.

--Och för oss påverkar det också att vi ligger lite utanför stan, det tar en stund att ta sig hit, säger Amelie Wahlström.

För att lösa problemen med för få vikarier vill både Amelie Wahlström och Suzanne Lemborn att Karlstads kommun ökar rekryteringen, även om det innebär att alla som undervisar inte har lärarbehörighet.

- Behörighet är jätteviktigt, men om inte det finns så behöver vi också intresserade och engagerade vuxna i ute i skolorna, säger Suzannne Lemborn.

Berätta gärna hur det ser ut på din skola! Vill du delta i debatten på våra sociala medier, använd hashtagen #lärarlöst. Mejla till p4varmland@sverigesradio.se