Lena vill ge guldvinge skydd

1:24 min

När Lena Wallin genom sitt fotograferande upptäckte flera hotade fjärilar på ängen bakom hennes hus nära Bertilstorp beslöt hon sig för att försöka hjälpa dem. Ett medborgarinitiativ till Tomelilla kommun kan ge ängen biotopskydd.

Sexfläckig bastardsvärmare, humlelik dagsvärmare, violettkantad guldvinge och fläckig glansspinnare. Bara namnen på Lena Wallins grannar på Åkaröds ängar är fantastiska. Att de gör sig bra på bild bevisar Lena Wallin med sina fotografier.

Det är hennes intresse för fotografering som gjort att hon upptäckt alla fjärilar som är beroende av hennes äng med värdväxter som hedblomster, klöver, vädd och vallört. När hon såg att åtta av dem som hon fotograferat var rödlistade och alltså hotade bestämde hon sig för att göra något.

- Nu äger vi de här femton hektaren och det är en gyllene chans att upplåta livsutrymme till andra arter, för vi är ju inte ensamma på den här planeten, säger Lena Wallin.

Tomelilla kommun kan ge ängen biotopskydd, vilket reglerar vad man får och inte får göra med marken. Men kommunen har ingen kommunalt biotopskyddad mark i dag och har inte hunnit hantera Lena Wallins medborgarinitiativ ännu. Precis som alla andra medborgarinitiativ kommer det hanteras politiskt.

Anledningarna till att arter som de här fjärilarna hotas är att deras livsmiljöer försvinner när konventionellt jordbruk bedrivs eller att ängar växer igen totalt.