Minskad vinst för Stora Enso

Skogsindustrijätten Stora Enso redovisar en vinst före skatt på 2,2 miljarder kronor för årets första kvartal. Det är en minskning med 44 procent från motsvarande period förra året, då vinsten före skatt uppgick till 4 miljarder kronor.
Omsättningen blev 29,7 miljarder kronor, mot 33,5 miljarder kronor ett år tidigare. I delårsrapporten skriver bolaget att även om det finns tecken på att marknaden börjar förbättras, krävs det en tydligare uppgång innan Stora Ensos resultat börjar påverkas positivt.