Transport: Avregleringen bakom usla villkor i taxibranschen

3:40 min

Taxibranschen avreglerades 1990, vilket har lett till en överetablering av taxibilar i tätorterna, med prisdumpning och usla löner som följd, menar Svenska Transportarbetarförbundet.

– Antalet bilar har exploderat, det finns för många förare som sitter och väntar på nästa körning. Samtidigt kan man säga att avregleringen och utvecklingen efter det ledde till att vissa delar av landet fått fler taxibilar och vissa delar färre, säger Mattias Schulstad, utredare på Transportarbetarförbundet.

Före avregleringen 1990 fanns det regler för hur många bolag och bilar det skulle finnas på varje ort, och prissättningen var också reglerad. Men eftersom många ansåg att det var för långa väntetider och att det fanns för få bilar, så togs reglerna bort och det infördes fri etablering och fri prissättning. Fler taxibolag startades och taxibolagen är numera bara beställningscentraler, dit kunder ringer och bokar resor. Bilarna körs av underleverantörer; åkerifirmor eller enskilda åkare, som betalar bolagen för bilarna, för att köra med deras logga och för att få kunder. Och bolagen tjänar på att ha många bilar, eftersom de inte betalar för tiden förarna får sitta och vänta på kunder.

– Det finns företag i taxibranschen som har som affärsidé att ta betalt per fordon. Och ju fler fordon som kör för företaget, desto mer pengar tjänar företaget och då blir det en konkurrens mellan fordonen, när de blir fler, samtidigt som antalet resenärer inte ökar, säger Mattias Schulstad.

Det har alltså lett till en överetablering och en prisdumpning, men taxibranschen har också påverkats av den offentliga upphandlingen, eftersom hälften av taxibranschens omsättning är tjänster uppköpta av samhället, till exempel sjuktransporter, skolskuts och färdtjänst. De tjänsterna köps upp av kommun och landsting i en upphandling där det företag som kör billigast nästan alltid vinner, och det har också dumpat lönerna för åkarna och förarna.

– Den som lägger det lägsta budet vinner upphandlingen. Det föranleder att man dumpar priset på resor för att vinna upphandlingen, men sedan ska en förare utföra resan och då får föraren mycket mindre lön när den kör en samhällsbetald resa än när den kör en privatfinansierad resa. Till exempel i Stockholm är prisskillnaden 40 procent, så du får 40 procent mindre om du kör en samhällsbetald resa mot en privat. Så man har också dumpat branschens intjäningspotential genom att lägga låga bud i upphandlingar för att vinna dem. För det kan ofta vara väldigt stora kontrakt, säger Mattias Schulstad.

Det är alltså en kombination av dumpade priser på så kallade samhällsbetalda resor, och att det finns alldeles för många bilar och förare, som tvingas konkurrera med varandra, och sitta och vänta på körningar, som gör att förarna tjänar så dåligt, enligt Transportarbetarförbundet. Därför vill de återreglera branschen, minska antalet bilar och reglera prissättningen igen. 

Men många anser att svenska taxipriser är höga, jämfört med andra länder. Och frågan är vart pengarna tar vägen? Till taxibolagen, eller de så kallade beställningscentralerna, menar Mattias Schulstad på Transportarbetarförbundet. Flera av dem är stora koncerner, som äger flera bolag. Exempelvis Fågelviksgruppen, som äger bland andra Taxi kurir och Taxi 020, och som nyligen blev uppköpta av ett amerikanskt riskkapitalbolag.

– Pengarna hamnar där, de hamnar inte hos de här åkarna som är underleverantörer och de hamnar definitivt inte hos förarna, säger Mattias Schulstad, utredare på Transportarbetarförbundet.