Ny skola på gång i Angered

1:36 min

Angered kan få en ny skola. Stadsdelsnämnden anser att det nu är så trångt på Angereds befintliga skolor och befolkningsökningen gör att de skolor  man idag har inte kommer att räcka till framöver. 

Kenneth Erskog är utvecklingsledare för lokaler vid Stadsdelsnämnden i Angered:

– Antalet invånare har ökat mer än prognoserat och det kommer bara bli fler som kommer till Angered.

Förra året så överskreds prognoserna av folkökning i Angered med 100 personer i åldrarna 6-15 och för de kommande åren så pekar prognoserna på ytterligare ökning. Det är bland annat flyktinginvandringen som gör att det blir fler som flyttar in till Angered och fler barn som behöver en skolplats.

Just nu har man börjat med en förstudie om huruvida en ny skola behövs men det är långa processer och om en ny skola blir relevant lär det dröja innan den blir färdig.

– Det var ett sätt att effektivisera skolan i stadsdelen och det var inte så bra kan vi se nu men det hade ionte varoit bra så som det var innan heller. 

Hur bråttom är det?

– Det är jätte bråttom. Det är trångt på skolorna nu och det blir bara värre när folkmängden ökar.