Ö Göinge överklagar kammarrättsdom

Östra Göinge kommun överklagar nu kammarrättens dom som fastställer att kommunen ska betala 500 000 kronor i vite för att inte ha uppfyllt sina skyldigheter mot ensamkommande barn.

Vid årsskiftet förra året trädde en ny lag i kraft som tvingar kommuner att ta emot ensamkommande flyktingbarn. Men när Migrationsverket anvisade tre barn till Östra Göinge protesterade kommunen och sa nej.

Det ledde till ett vitesföreläggande från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) på 500 000 kronor vilket senast fastställdes av kammarätten.

Domstolen gav IVO rätt men nu överklagar alltså Östra Göinge domen till Högsta förvaltningsdomstolen.