Inga kontroller av taxiförares arbetsförhållanden

3:46 min

Taxiförare arbetar under tuffa villkor. Många har långa arbetsdagar om 12-13 timmar och arbetar sex, sju dagar i veckan med låg lön. Trots detta utför de ansvariga myndigheterna sällan kontroller i branschen.

Taxiföraren Elisabeth Lundblad har sett fusk både med taxametern och vilotidsböcker och hon tycker att det borde vara fler och hårdare kontroller av branschen. 

– Polisen måste bli hårdare med kontroller tycker jag. Inte bara titta och säga att ”Jaha du har leg, vad bra”. Risken att åka dit är minimal, säger Elisabeth Lundblad. 

Hon har stött på många kollegor som fuskar med både taxametern och vilotidsböcker. 

– Många kör med flera dubbla tidböcker, vilket är förbjudet egentligen för de kör för flera. Jag kan ju ha tio olika jag köra för. 

Det är polismyndigheten som kontrollerar taxiförarnas vilotider, alltså hur många timmar de har kört och vilat. Förarna är skyldiga att föra anteckningar om tiderna i en så kallad vilotidsbok.

Johan Gramenius är sektionschef vid Trafikpolisen i Stockholm och enligt honom så görs kontroller dagligen. 

– Vi har en grupp som bara jobbar med taxi. Och sen stoppas ju en hel del taxibilar ute av ordningspoliser osv, ofta i samband med andra brott då. 

Under vårt arbete kring taxiförarnas villkor har vi träffat på många förare som jobbar sex till sju dagar i veckan, 12-13 timmar per dag. Vissa säger att de aldrig har blivit kontrollerad av polisen i taxikontroller. Vad säger det om era kontroller? 

– Det är inte bra för ju fler kontroller vi gör ökar ju risken för upptäckt. Och ökad risk för upptäckt gör också att vissa kanske tänker sig för. Vi gör 1 000-1 500 riktade taxikontroller varje år och det finns 6 000 bilar i Stockholm. 

Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet för de grupper på arbetsmarknaden där anställda, som exempelvis taxiförare, saknar kollektivavtal och i stället lyder under arbetstidsavtalet. 

Arbetstidsavtalet reglerar till exempel hur mycket man får jobba per månad. Trots att många taxiförare saknar kollektivavtal utför Arbetsmiljöverket inga inspektioner alls inom taxibranschen, enligt Roger Simu som är regionchef på Arbetsmiljöverket i Västra Sverige. 

– Egentligen gör vi ingenting speciellt just nu riktat mot den branschen, säger han. 

Vi har pratat med väldigt många förare under granskningen och det är oerhört många som saknar ett kollektivavtal och då går de in under allmänna arbetstidsavtalet och där är ni på Arbetsmiljöverket tillsynsmyndighet?

– Ja. 

Hur kommer det sig att ni inte gör fler inspektioner? 

– Det är rätt att många saknar kollektivavtal i den här branschen. Vi har uppmärksammat att det här är en bransch som har just den här problematiken. Vi har i år inte prioriterat taxibranschen som en bransch att särskilt gå in och granska. Vi har ännu inte tagit ställning till hur vi ska göra under 2016 och vilken typ av tillsyn vi ska ha. Just de frågorna kring arbetstid inom taxinäringen men också inom andra områden är komplicerade tillsynsmässigt, säger Roger Simu.