همه دشواریهای یک شغل طاقت فرسا: راننده تاکسی

6:11 min

وضعیت راننده تاکسی موضوع مصاحبه رادیو سوئد با ۱۰۰ راننده تاکسی در شهرهای استکهلم، یوته بوری و مالمو است. گزارشی از سامان رسول‌پور را می‌شنوید در خصوص وضعیت نامناسب و درآمد پایین راننده تاکسی‌ها در سوئد.