Polisen löser färre vardagsbrott

1:26 min

Nästan inga inbrott och väldigt få fall av skadegörelse klaras upp i Skåne. Trots att polisen arbetat hårt med den här typen av brott de senaste åren.

Det här visar statistik över så kallade vardagsbrott - där bara drygt vart tionde brott klarades upp förra året. I flera fall är det sämre än året innan - trots att polisen prioriterat vardagsbrott de senaste åren:

Vardagsbrott handlar om misshandel, inbrott, stöld, skadegörelse och trafikbrott och när man ser på hur många av de anmälda brotten som gått vidare till åtal och klarats upp är det få. Färre i Skåne jämfört med landet i stort.

Det här visar en kartläggning av BRÅ - Brottförebyggande rådets statistik som försäkringsbolaget If låtit göra.

När det gäller inbrott - är det bara två procent av de anmälda brotten som leder till åtal,  och för skadegörelse är siffran tre procent.

Att inte fler klaras upp - trots att Skånepolisen i ett par års tid nu arbetat på ett nytt sätt med fokus på just den här typen av brott är bekymmersamt, tycker Ewa Gun Westford, inforamtionsansvarig på Skånepolisen som hoppas att arbetet snart ska ge effekt:

– Vi har de senaste åren förfinat våra instrument i det dagliga arbetet, både vad gäller utredningsarbetet men också när det gäller vad de första på plats gör och sedan i analysarbetet, säger Ewa-Gun Westford.

– Exempelvis besöker vi de som haft bostadinbrott och gör en brottsplatsundersökning för att se hur vi kan gå vidare, säger hon.

Om man inte klarar upp fler brott, hur tror du att allmänhetens förtroende för polisen påverkas?

– Allmänhetens förtroende är en ledstjärna för oss, och det kan vi bara få genom att ständigt förbättra oss. Jag känner ändå att vi är på god väg och att när vi gör våra mätningar så har vi högt förtroende hos allmänheten, säger Ewa-Gun Westford.