Läs mer om Lomjansguten

Fiolspelmannen Lomjansguten fanns på riktigt och lever kvar i vår tid genom sin musik som gått i arv från spelman till spelman. Ingen spelman i Värmland anses ha påverkat den värmländska folkmusiken lika mycket som Lomjansguten. Som den virtuos han var på sitt instrument blev han också uppmärksammad av den store Ole Bull och var en kort period hans elev i Kristiania, dåvarande Oslo. Han blev själv många spelmäns läromästare men var oduglig på att ta hand om sitt eget och sin familjs liv. Lars Anderssons låter i sin roman det finska arvet tala i allra högsta grad, och han tecknar ett konstnärsöde man sent ska glömma.