Samarbete är nyckeln för turismen

1:15 min

För att Blekinge ska ta en större del av den växande turismen i Sverige, behövs en bättre samverkan.

Uppmaningen till ett bättre samarbete kommer från Thomas Laurell på branschorganisationen Visita. Han menar att länet är en pärla som har potential med många besöksmål som behöver lyftas fram.

– Det är ett fantastiskt vackert län och man har allt att vinna på att utveckla turistnäringen.

Gick mot strömmen
Förra sommaren ökade antalet turistnätter i landet med över tre procent jämfört med året innan. Men i Blekinge var utvecklingen den motsatta, för här var det istället en minskning med över två procent.

Med de siffrorna i bakhuvudet samlades idag 140 personer från besöksnäringen i Blekinge för att lyssna på föreläsningar och diskutera en utveckling av turismen.

Sudda ut gränserna
Att möjligheterna till en ökad turism finns är nog de flesta överens om, men, även länsturistchefen Leif Wiktorén menar att samarbetet måste bli bättre.

– Det är därför vi samlats här idag, för vi måste sudda ut kommungränserna och istället tala om ett Blekinge när det gäller turismen.